Skuldsanering | Skuldsanera dina skulder | Ansökan | Skuldsanerarna
skuldsanerarna logga
Skuldsanering. Problem med skulder
Problem med skulder?

SKULDSANERINGSANSÖKAN

För att kunna få en skuldsanering måste man först skicka in en skuldsaneringsansökan till Kronofogdemyndigheten som även är beslutsfattare.

Du kan ansöka om en skuldsanering oavsett var dina skulder ligger någonstans.

Som privatperson är det viktigt att känna till att det finns tre olika alternativ gällande skuldsaneringsansökan:

  1. Man kan göra ansökan på egen hand och skicka in till Kronofogdemyndigheten (KFM)
  2. Kostnadsfritt konsultera kommunens budget- och skuldrådgivare innan man själv skickar ansökan till KFM
  3. Mot arvode anlita ett juridiskt ombud som hanterar det mesta av ansökningsprocessen

Vi agerar alltså juridiskt ombud enligt punkt 3.

Som ombud skickar vi även in ansökan åt dig och hanterar eventuella kompletteringar.