Skuldsanering | Skuldsanera dina skulder | Ansökan | Skuldsanerarna
skuldsanerarna logga
Skuldsanering. Problem med skulder
Problem med skulder?

SKULDSANERING 

En skuldsanering innebär en chans att starta om när du inte har någon rimlig chans att kunna betala inom en överskådlig tid. Du kan ansöka om en skuldsanering oavsett var dina skulder ligger någonstans. Du får en plan för hur delar av dina skulder skall betalas under en bestämd period, i regel fem år, medan du under samma period lever på existensminimum. När perioden är över, så är du skuldfri.

Krav för skuldsanering

 • Så svårt skuldsatt att du inte på något sätt kan betala dina skulder under överskådlig tid
 • Folkbokförd i Sverige
 • Du har dina huvudsakliga intressen i Sverige
 • Driver näringsverksamhet vars ekonomi är enkel att utreda
 • Du som tidigare haft skuldsanering behöver ha särskilda skäl för att kunna få skuldsanering igen 
 • Kronofogden gör alltid en helhetsbedömning utifrån varje enskild ansökan

SKULDSANERINGSFÖRLOPP

 • Kronofogden utreder om du uppfyller kraven för att få skuldsanering.
 • Uppfyller du kraven så fattar Kronofogden ett beslut om att inleda skuldsanering. Det är ett beslut på vägen till skuldsanering. I beslutet berättar de hur mycket du skall betala varje månad. 
 • Du får ett förslag om skuldsanering från Kronofogden drygt sex veckor efter beslutet om att inleda skuldsanering.
 • Kronofogden skickar därefter ett förslag till dina borgenärer, det vill säga dem du är skyldig pengar. I förslaget ingår alla skulder som du har vid tiden för inledandet.
 • Dina borgenärer har möjlighet att svara på förslaget. Sedan kommer ett slutligt beslut där det framgår hur skuldsaneringen ska gå till.
 • Alla skulder hamnar hos Kronofogden.
 • Du betalar av skulderna enligt en betalningsplan.
 • Juni och december är betalningsfria månader.
 • Om du redan lever på existensminimum så kan du få ett beslut utan betalningsplan. Då betalar du inte av något alls på dina skulder.
 • En eventuell löneutmätning upphör vid beviljad skuldsanering.
 • När skuldsaneringen är klar, så har du inte längre kvar skulderna som ingick i din skuldsanering.

VILKEN TYP AV SKULDSANERING GÄLLER FÖR MIG?

Det finns två olika typer av skuldsanering, en för privatpersoner och en för företagare.
De båda typerna skiljer sig åt, t.ex. vad som gäller för betalningstid och betalningsfria månader.

 • Vid skuldsanering för privatpersoner är det vanliga förfarandet att du betalar under fem år. Juni och december är betalningsfria månader.
 • Vid skuldsanering för företagare gäller en betalningsplan på tre år. Du har inga betalningsfria månader och du måste alltid betala ett minimibelopp utöver ditt existensminimum.
 • Minimibeloppet är en sjundedel av prisbasbeloppet som betalas per kvartal