Vad innebär skuldsanering? | Sanera dina skulder | Skuldsanerarna

Vad innebär skuldsanering?

En skuldsanering innebär en chans att starta om när du inte har någon rimlig chans att kunna betala av dina skulder på många år. Du kan ansöka om en skuldsanering oavsett var dina skulder ligger någonstans. Handläggningstiden hos Kronofogdemyndigheten för ett slutgiltigt besked ligger i dagsläget på mellan fyra till sju månader. Om du blir godkänd för en skuldsanering så får du en plan för hur delar av dina skulder ska betalas under en bestämd period, i regel fem år, medan du under samma period lever på existensminimum. När perioden är över, så är du skuldfri.

Krav för skuldsanering enligt lag

 • Du är så svårt skuldsatt att du inte på något sätt kan betala dina skulder på många år
 • Du ska vara folkbokförd i Sverige
 • Du har dina huvudsakliga intressen i Sverige
 • Om du driver näringsverksamhet ska ekonomin vara enkel att utreda
 • Du som tidigare haft skuldsanering behöver ha särskilda skäl för att kunna få skuldsanering igen 
 • Kronofogden gör alltid en helhetsbedömning utifrån varje enskild ansökan

Skuldsaneringsförlopp

 1. Kronofogden utreder om du uppfyller kraven för att få skuldsanering.
 2. Uppfyller du kraven så fattar Kronofogden ett beslut om att inleda skuldsanering. Det är ett beslut på vägen. I beslutet berättar de hur mycket du skall betala varje månad.
 3. Du får ett förslag från Kronofogden drygt sex veckor efter beslutet som behöver ett godkännande från den sökande.
 4. Kronofogden skickar därefter ett förslag till dina borgenärer, det vill säga dem du är skyldig pengar. I förslaget ingår alla skulder som du har vid tiden för inledandet.
 5. Dina borgenärer har möjlighet att svara på förslaget. Sedan kommer ett slutligt beslut där det framgår hur skuldsaneringen ska gå till.
 6. Alla skulder hamnar hos Kronofogden.
 7. Du betalar av skulderna enligt en betalningsplan.
 8. Juni och december är alltid betalningsfria månader.
 9. Om du redan lever på existensminimum så kan du få ett beslut utan betalningsplan. Då betalar du inte av något alls på dina skulder.
 10. En eventuell löneutmätning upphör vid beviljad skuldsanering.
 11. När skuldsaneringen är klar, så har du inte längre kvar skulderna som ingick i beslutet.

Alla de stora aktörerna på ljudboksmarknaden erbjuder välfungerande tjänster och har ett brett utbud. Den uppenbara nackdelen är den fasta månadskostnaden du betalar när du använder tjänsterna. För den som inte har lyssnat på ljudböcker tidigare eller för den som vill testa ett nytt abonnemang är det klokt att prova ljudboksappen i 30 dagar gratis.

Vilken typ av skuldsanering gäller för mig?

Det finns två olika typer av skuldsanering, en för privatpersoner och en för företagare.
De båda typerna skiljer sig åt, bland annat vad som gäller för betalningstid och betalningsfria månader.

 • För privatpersoner är det vanliga förfarandet att du betalar under fem år. Juni och december är betalningsfria månader.
 • För företagare gäller en betalningsplan på tre år. Du har inga betalningsfria månader och du måste alltid betala ett minimibelopp utöver ditt existensminimum. Minimibeloppet är en sjundedel av prisbasbeloppet som betalas per kvartal

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig för tio minuters kostnadsfri inledande rådgivning. Vi ger rådgivning över hela landet via telefon och e-post.

Rådgivning via abonnemangsavtal.
Avsluta när du vill.

Tio minuter kostnadsfri inledande rådgivning.

Startkostnad 799 SEK
Detta är en engångskostnad som inkluderar registrering och 60 min rådgivning.

Därefter 399 SEK/månad
Ingen bindningstid eller uppsägningstid. Du bestämmer när du vill avsluta. Du betalar via autogiro.