Skuldsanering | Skuldsanera dina skulder | Ansökan | Skuldsanerarna
skuldsanerarna logga
Skuldsanering. Problem med skulder
Problem med skulder?

FAQ – Vanliga frågor

FÖRELÄGGANDE OM KOMPLETTERING

Beroende på var och när en ansökan skickats in till Kronofogden så kan det ta mellan två till fyra månader innan Kronofogden kontaktar dig med kompletterande frågor gällande din ansökan. Dessa brukar vanligtvis komma per brev som du får hem och eftersom vi står som ditt ombud så ska även vi få en kopia på dessa brev. Vi kontaktar dig i turordning utefter när just din komplettering senast ska vara inne, så besvarar vi frågorna från din handläggare från Kronofogden tillsammans. Det betyder att du inte behöver kontakta oss samma dag du fått din post. Om vi däremot inte kontaktat dig när det är 5 dagar kvar innan svarstiden löpt ut för att svara på brev som Kronofogden skickat ut ska du kontakta oss gällande det, då det kan hända att post inte kommer hela vägen fram till oss. Vi har ett gemensamt ansvar för detta så glöm inte att kontakta oss om vi inte hört av oss.

Du når oss alltid via mejl kontakt@solvenzia.se.

Om din handläggare på Kronofogden ringer/mejlar dig med frågor så går det givetvis bra om du själv vill svara på dem, men om du vill att vi ska svara tillsammans, vilket ingår i ditt avtal med oss att vi kan göra, så får du be handläggaren att antingen maila in frågorna till oss eller skicka in dem per brev till oss.

VID AVSLAG

Om du skulle få ett avslag på sin ansökan om skuldsanering så kommer du tillsammans med din rådgivare och Jurist hos oss att gå igenom beslutet tillsammans. Ni kommer sedan se över möjligheterna för att göra en eventuell överklagan eller helt ny ansökan.

OM DU FÅR POST FRÅN KRONOFOGDEMYNDIGHETEN

Alla brev från Kronofogden gällande din ansökan om skuldsanering ska vi få kopior på, skickade till oss. Om du får brev gällande andra ärenden hos Kronofogden innehållande exempelvis skulder som gått till Kronofogden eller underlag för löneutmätning så behöver du svara på dessa brev själv. Vi kan inte företräda dig i dessa ärenden eftersom att de inte har något med din ansökan om skuldsanering att göra.

VAD SKA JAG GÖRA UNDER ANSÖKNINGSPERIODEN?

Vi råder alltid våra klienter att varje månad först och främst behålla pengar för de nödvändiga utgifterna så som hyra och mat. Om det sedan blir pengar över så är det bra att betala av sina skulder så mycket man kan. Det viktigaste under denna period är att undvika att dra på sig nya lån eller krediter då det kan medföra att Kronofogden ger avslag på ansökan.

VID UTMÄTNING

Om du har eller får en utmätning hos Kronofogden under ansökningsperioden så kommer den att fortskrida som vanligt. Om du blir godkänd för en skuldsanering så kommer en eventuell utmätning att upphöra.

HUR FÅR JAG LÄTTAST TAG I MIN RÅDGIVARE

Våra jurister sitter ofta i telefonmöten med klienter och har därmed svårt att svara på inkommande samtal. Det effektivaste sättet är att skicka iväg ett mail till din rådgivare med ditt ärende. Om du inte har mailadressen så är du välkommen att maila in till oss på kontakt@solvenzia.se